Skip links

 

Polityka prywatności

Administrator Serwisu Internetowego www.wetwet.pl, WETWET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-563), przy ulicy Oliwskiej 21/23, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842728, NIP: 9571124266, REGON: 386118283, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (dalej odpowiednio jako „serwis” oraz jako „Administrator Serwisu”) gromadzi minimum informacji pomagających lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i bezustannie dostosowywać serwis, do zmieniających się oczekiwań.

W tym celu Administrator Serwisu zbiera przetwarzamy niezbędne dane użytkowników, w tym dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu
i przetwarzaniu Twoich danych.

Administrator Serwisu zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Korzystanie z serwisu w jakikolwiek sposób wiąże się z akceptacją zasad zawartych w Polityce Prywatności.

 

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator Serwisu, tj. WETWET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-563), przy ulicy Oliwskiej 21/23, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842728, NIP: 9571124266, REGON: 386118283, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych.

 

Zakres przetwarzania Twoich danych:

Administrator Serwisu, w celu wykonania umowy oraz w innych celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, będzie przetwarzał Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

 

Podstawy prawne oraz cel przetwarzania Twoich danych osobowych i okres przetwarzania tych danych:

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy Tobą
a Administratorem Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Twoje dane osobowe przetwarzane są do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Twoje dane mogą być przetwarzane po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, w przypadku gdy dopuszczają to lub wymagają tego obowiązujące przepisy (cele statystyczne, rozliczeniowe, dochodzenie roszczeń oraz marketing).

W przypadku pomiarów statystycznych, rozliczeniowych i dochodzenia roszczeń, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

W przypadku marketingu, podstawą prawną przetwarzana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO (dobrowolna zgoda). Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby użytkownika.Monitorujemy nawigację, lokalizację i ruch użytkownika na stronie, dane specyficzne dla urządzenia, dane przeglądania, cookies.

 

Dane zbierane podczas składania zamówienia oraz kontaktu z serwisem:

Gdy użytkownik kontaktuje się z serwisemw celu dokonania określonych czynności, to są: złożenie zamówienia lub kontakt z serwisem w innym celu (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, Administrator Serwisu wymagać będziemy przekazania danych osobowych użytkownika, a także danych nie mających takiego charakteru.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne i niezbędne do świadczenia przez Administratora Serwisu usług w ramach serwisu.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Serwisu działającego jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu. W w/w sprawach powinieneś zwrócić się do Administratora Serwisu pisząc na adres siedziby Administratora Serwisu podany również w w/w oświadczeniu.

 

Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym przez RODO.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisie lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą wykorzystane wyłącznie w celu obsługi zamówienia użytkownika i odpowiedzi na kontakt z serwisemze strony użytkownika.

W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Operator Serwisu może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli podczas korzystania z serwisu wybrałeś dostępną opcję „Powiadomienie email” lub podobną, będziesz otrzymywać od nas odnośne wiadomości email.

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

1.       dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;

2.       żądania sprostowania danych;

3.       usunięcia danych (w przypadku zaistnienia określonych sytuacji);

4.       zgłoszenia sprzeciwu (w przypadku zaistnienia określonych sytuacji);

5.       wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych;

6.       ograniczenia przetwarzania danych;

7.       przenoszenia danych osobowych.

 

W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z przetwarzania przez Administratora Serwisu Twoich danych osobowych, możesz z nich skorzystać (lub uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia) pod adresem poczty elektronicznej: salon@wetwet.pl lub korespondencyjnie, pod adresem: WETWET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Oliwskiej 21/23, 80-563 Gdańsk.

 

Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacji:

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis. Stosujemy także inne technologie tego typu, tj. w postaci zapisu i odczytu informacji z localStorage. Serwis rozpoznaje użytkownika, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie użytkownik odwiedza częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas.

Cookies ani informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.

Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a Administrator Serwisu informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies i plików przechowywanych w technologii localStorage oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i w/w plików za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies plików przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Administratora Serwisu w/w technologii w wyżej opisany sposób.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak dla rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem”

Dla wyłączenia technologii localStorage zaleca się także następujące czynności w zależności od posiadanej przeglądarki:

Mozilla Firefox:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii 'dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość 'true’ na 'false’.

Chrome:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Internet Explorer:
– naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.
– z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Opera:
– z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.
– w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage’ ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.
Operator Serwisu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

 

Partnerzy:
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.

 

Zmiany Polityki Prywatności:

Oferta Administratora Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Administrator Serwisu może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz
z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@wetwet.pl.